Revízie, montáž a servis vyhradených elektrických
zariadení a bleskozvodov. Výroba rozvádzačov NN, ...
skenderu

Povedali o nás:

"S prácou a doterajším prístupom sme boli my a naši klienti doteraz spokojní. V prípade poruchy sú pracovníci ELMONT-ZH, s.r.o. ochotní rýchlo prísť na odstránenie závad."
BYTSPOL, s.r.o.

Ponúkame odborné služby pre:

 • Zdvíhacie zariadenia

  Rekonštrukcia, modernizácia a údržba elektrických, mechanických a riadiacich prvkov zdvíhacích zariadení.

 • Zváracia technika

  Oprava, údržba a predaj techniky a spotrebného materiálu pre oblúkové zváranie a zváranie v ochrannej atmosfére.

 • Pracovné stroje

  Oprava a údržba kovoobrábacích pracovných strojov a strojov s vyšším stupňom riadenia pracovného cyklu - CNC.

 • Elektrické inštalácie

  Montáž, rekonštrukcia a modernizácia elektrických inštalácií v priemyselných objektoch, bytoch a domoch.

 • Zelenú domácnosť

  Riešenia v oblasti fotovoltaiky a fototermiky - slnečné elektrárne pre rodinné domy. 

 • Riadené pohony

  Zavádzanie a optimalizácia parametrov riadených pohonov pomocou frekvenčných meničov.

 • Rozvádzače

  Výroba a montáž rozvádzačov pre rôzne stavebné objekty a technologické procesy.

 • Revízie

  Revízna činnosť, odborné prehliadky a skúšky elektrických inštalácií, zariadení a elektrického ručného náradia.

 • Kompenzačné rozvádzače

  Návrh a výroba kompenzačných rozvádzačov pre kompenzovanie odberu jalovej energie - regulácia účinníka cos φ

 • Elektrické prípojky

  Montáž elektrických prípojok, dočasných elektrických prípojok, montáž inštalácií novostavieb.

 • Bleskozvody a uzemňovacie sústavy

  Montáž bleskozvodových a uzemňovacích sústav

Naše certifikáty

Oprávnenie na opravy

Plynové zariadenia

Najnovšie referencie