CERTIFIKÁTY

certif

Oprávnenie na opravy revízie

cer

Osvedčenie o zápise ochrannej známky

cer

Oprávnenie na prehliadky

cer

Oprávnenie na opravy revízie

cer

Oprávnenie na opravy revízie

cer

Oprávnenie na opravy revízie

Systém manažérstva kvality

Systém environmentálneho manažérstva

Systém manažérstva bezpečnosti

Slovenčina

STROJÁRSTVO

strojarstvo

Naša spoločnosť je v oblasti zámočníckych prác a všeobecného strojárstva zameraná na nasledovné odbory.

ELEKTROTECHNIKA

elektrotechnika

Naša spoločnosť je v oblasti elektrických zariadení zameraná na nasledovné odbory a odvetvia.

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

bytBig

Naša spoločnosť je v oblasti bytového spoločenstva zameraná na nasledovné odbory a odvetvia.