CERTIFIKÁTY

 • Container box

  1. Riadok stĺpcov

    certif

    Oprávnenie na opravy revízie

    cer

    Osvedčenie o zápise ochrannej známky

    cer

    Oprávnenie na prehliadky

    cer

    Oprávnenie na opravy revízie

 • Container box

  1. Riadok stĺpcov

    cer

    Oprávnenie na opravy revízie

    cer

    Oprávnenie na opravy revízie

    Systém manažérstva kvality

    Systém environmentálneho manažérstva

 • Container box

  1. Riadok stĺpcov

    Systém manažérstva bezpečnosti

 • Slovenčina

  STROJÁRSTVO

  strojarstvo

  Naša spoločnosť je v oblasti zámočníckych prác a všeobecného strojárstva zameraná na nasledovné odbory.

  ELEKTROTECHNIKA

  elektrotechnika

  Naša spoločnosť je v oblasti elektrických zariadení zameraná na nasledovné odbory a odvetvia.

  BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

  bytBig

  Naša spoločnosť je v oblasti bytového spoločenstva zameraná na nasledovné odbory a odvetvia.