ODBORNOSŤ A KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ RIEŠENIA V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY A STROJÁRSTVA UŽ 12 ROKOV
background
ODBORNOSŤ A KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ RIEŠENIA V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY A STROJÁRSTVA UŽ 12 ROKOV
ODBORNOSŤ A KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ RIEŠENIA V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY A STROJÁRSTVA UŽ 12 ROKOV
elektro

ELEKTROTECHNIKA

 • Dodávka a montáž silno a slaboprúdových rozvodov v priemyselných objektoch.
 • Dodávka a montáž silno a slaboprúdovej inštalácie v bytových domoch.
stroj

STROJÁRSTVO

 • Výroba a montáž nosných a pomocných oceľových konštrukcií.
 • Dodávka, montáž, opravy a údržba hydraulických zariadení a rozvodov.
byt

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

 • Elektrické prípojky NN, prívodné a napájacie vedenia do objektov
 • Výmeny a opravy hlavných silnoprúdových rozvodov a zariadení

O NÁS

Naša spoločnosť ELMONT-ZH, spol. s r. o. bola založená k 14.10.2004. Hlavnými oblasťami pôsobenia boli v tom čase údržba, opravy, rekonštrukcie, montáž a revízie elektrických zariadení ako pracovné stroje, výrobné technológie, zdvíhacie zariadenia, vrátane silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií. Väčšinu výkonov sme realizovali pre firmu Remeslo strojal, s. r. o.
S rozvojom našej spoločnosti sme postupne rozširovali svoje pôsobenie do ďalších podnikateľských subjektov v priemyselnom areáli ZSNP, a. s., ako aj mimo neho v rámci Slovenska.

elktroblokfront

ELEKTROTECHNIKA

Naša spoločnosť je v oblasti elektrických zariadení zameraná na nasledovné odbory:

 • Silnoprúdové elektrické inštalácie a rozvody
 • Slaboprúdové elektrické inštalácie
 • Bleskozvodové sústavy
 • Rozvodné zariadenia
 • Zváracia technika
 • Pracovné stroje a technologické zariadenia
 • Elektrické ručné náradie
 • Zdvíhacie zariadenia – elektrická časť
 • Solárna energia
 • Kontroly a revízie vyhradených elektrických zariadení
 • Spracovanie projektovej dokumentácie

STROJÁRSTVO

Naša spoločnosť je v oblasti zámočníckych prác a všeobecného strojárstva zameraná na následovné obory, v ktorých má dlhodobé skúsenosti: 

 • Oceľové konštrukcie
 • Montáž, opravy a údržba plynových zariadení v rozsahu
 • Montáž opravy a údržba tlakových zariadení v rozsahu
 • Hydraulika
 • Vodoinštalácie
 • Pracovné stroje, výrobné zariadenia, technologické linky
 • Zdvíhacie zariadenia – mechanická časť
 • Vzduchotechnika a klimatizácie
 • Inštalovanie, prekládky, úpravy výrobných a baliacich liniek v potravinárskom priemysle
 • Konštrukcie z kompozitných materiálov
 • Práce z montážnej plošiny
strojblokfront
byt

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

Naša spoločnosť ponúka pre rodinné domy, bytové domy a objekty občianskej vybavenostisvoje služby v nasledovných oblastiach:

 • Elaktrické prípojky NN, prívodné a napájacie vedenia do objektov
 • Výmena a opravy hlavných silnoprúdových rozvodov
 • Rekonštrukcie inštalácií pre osvetlenie chodieb, schodísk a spoloč. priestorov
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie bleskozvodových sústav
 • Dodávky, opravy, rekonštrukcie rozvádzačov, rozvodníc
 • Opravy, údržba existujúcich slaboprúdových rozvodov
 • Inštalovanie nových digitálnych prístupových systémov audia aj videa
 • Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok elekt. zariadení
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie k investičným zámerom

CERTIFIKÁTY

REFERENCIE