BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

Naša spoločnosť ponúka pre rodinné domy, bytové domy a objekty občianskej
vybavenosti svoje služby v nasledovných oblastiach

bytBig bytBig
Elektrické prípojky NN
Výmeny a opravy
Rekonštrukcie inštalácií
Montáž a opravy
Dodávky a opravy
Opravy a údržba
Inštalovanie
Vykonávanie prehliadok a skúšok
Vypracovanie projektovej dokumentácie

Máte aj vy záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes!

Kontaktuj nás