BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

bytBig

Naša spoločnosť ponúka pre rodinné domy, bytové domy a objekty občianskej vybavenosti svoje služby v nasledovných oblastiach

Elektrické prípojky NN

Elektrické prípojky NN, prívodné a napájacie vedenia do objektov, vrátane ich opráv, rekonštrukcie a údržby

Výmeny a opravy

Výmeny a opravy hlavných silnoprúdových rozvodov ako sú stúpacie silnoprúdové vedenia, napájacie prívody do bytových rozvodníc

Rekonštrukcie inštalácií

Rekonštrukcie inštalácií pre osvetlenie chodieb, schodísk a ďalších spoločných priestorov, modernizácia ovládania osvetlenia pomocou súmrakových spínačov a detektorov pohybu

Montáž a opravy

Montáž, opravy a rekonštrukcie bleskozvodových sústav, v prípade potreby doplnenie alebo oprava uzemňovacej sústavy

Dodávky a opravy

Dodávky, opravy, rekonštrukcie rozvádzačov, rozvodníc, elektromerových rozvádzačov

Opravy a údržba

Opravy, údržba existujúcich slaboprúdových rozvodov pre analógové a digitálne prístupové  systémy

Inštalovanie

Inštalovanie nových digitálnych prístupových systémov vo verzii audio aj video podľa požiadaviek zákazníka

Vykonávanie prehliadok a skúšok

Vykonávanie pravidelných alebo východiskových odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie projektovej dokumentácie k investičným zámerom, úprava, doplnenie existujúcej dokumentácie, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

zf

    Máme veľmi dobré skúsenosti hlavne v oblasti kovových konštrukcií, hydraulických zariadení a zámočníckych prác. Vysoko oceňujem schopnosti pracovníkov pri úpravách aplikačných programov v riadiacich systémoch podľa požiadaviek a potrieb zmeny v technológii výrobného procesu.    

 

Ing. Stanislav Repiský, Maintenance department, ZF Levice, s.r.o.

slovalco

    Oceňujeme dôslednosť v plnení plánu na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok - harmonogramu revíznej činnosti. Veľmi nás teší, že pri realizácii montážnych prác pracovníci tejto spoločnosti dodržiavajú zásady bezpečnosti práce ako aj naše interné smernice a nariadenia.    

 

Miroslav Mazúr, špecialista elektro OU, SLOVALCO, a.s.

thermosolar

    Priebeh prác bol veľmi dobre koordinovaný a neobmedzil nás vo výrobných činnostiach. Zároveň oceňujeme dôslednosť s akou pristupovali pracovníci ELMONT-ZH, spol. s.r.o. k úpravám vonkajších plôch - uvedeniu do pôvodného stavu po skončení zemných prác.    

 

Jozef Valent, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.

Slovenčina