Elektrotechnika

Naša spoločnosť je v oblasti elektrických zariadení zameraná
na nasledovné odbory

bytBig bytBig
Silnoprúdové elektrické inštalácie a rozvody
Slaboprúdové elektrické inštalácie
Bleskozvodové sústavy
Rozvodné zariadenia
Zváracia technika
Pracovné stroje a technologické zariadenia
Elektrické ručné náradie
Zdvíhacie zariadenia – elektrická časť
Solárna energia
Kontroly a revízie vyhradených elektrických zariadení
Spracovanie projektovej dokumentácie

Máte aj vy záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes!

Kontaktuj nás