Obchodní partneri

Odrazom našej kvalitnej práce je množstvo našich spokojných klientov

elektro

ELEKTROTECHNIKA

  • Dodávka a montáž silno a slaboprúdových rozvodov v priemyselných objektoch.
  • Dodávka a montáž silno a slaboprúdovej inštalácie v bytových domoch.
stroj

ZÁMOČNÍCTVO

  • Výroba a montáž nosných a pomocných oceľových konštrukcií.
  • Dodávka, montáž, opravy a údržba hydraulických zariadení a rozvodov.
byt

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

  • Elektrické prípojky NN, prívodné a napájacie vedenia do objektov
  • Výmeny a opravy hlavných silnoprúdových rozvodov a zariadení

Máte aj vy záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes!

Kontaktuj nás