CERTIFIKÁTY

certif

OPRÁVNENIE NA OPRAVY REVÍZIE

cer

OSVEDČENIE O ZÁPISE
OCHRANNEJ ZNÁMKY

cer

OPRÁVNENIE NA PREHLIADKY

cer

OPRÁVNENIE NA OPRAVY REVÍZIE

cer

OPRÁVNENIE NA OPRAVY REVÍZIE

cer

OPRÁVNENIE NA OPRAVY REVÍZIE

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI

TECHNICKÁ INŠPEKCIA

SYSTEM ENERGETICKEHO MANAŹÉRSTVA

elektro

ELEKTROTECHNIKA

  • Dodávka a montáž silno a slaboprúdových rozvodov v priemyselných objektoch.
  • Dodávka a montáž silno a slaboprúdovej inštalácie v bytových domoch.
stroj

ZÁMOČNÍCTVO

  • Výroba a montáž nosných a pomocných oceľových konštrukcií.
  • Dodávka, montáž, opravy a údržba hydraulických zariadení a rozvodov.
byt

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

  • Elektrické prípojky NN, prívodné a napájacie vedenia do objektov
  • Výmeny a opravy hlavných silnoprúdových rozvodov a zariadení

Máte aj vy záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes!

Kontaktuj nás