ODBORNOSŤ A KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ RIEŠENIE V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY
A ZÁMOČNÍCTVA UŽ 19 ROKOV
background
ODBORNOSŤ A KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ RIEŠENIE V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY
A ZÁMOČNÍCTVA UŽ 19 ROKOV
ODBORNOSŤ A KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ RIEŠENIE V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY
A ZÁMOČNÍCTVA UŽ 19 ROKOV
elektro

ELEKTROTECHNIKA

  • Dodávka a montáž silno a slaboprúdových rozvodov v priemyselných objektoch.
  • Dodávka a montáž silno a slaboprúdovej inštalácie v bytových domoch.
stroj

ZÁMOČNÍCTVO

  • Výroba a montáž nosných a pomocných oceľových konštrukcií.
  • Dodávka, montáž, opravy a údržba hydraulických zariadení a rozvodov.
byt

BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

  • Elektrické prípojky NN, prívodné a napájacie vedenia do objektov
  • Výmeny a opravy hlavných silnoprúdových rozvodov a zariadení

O NÁS

Naša spoločnosť ELMONT-ZH, spol. s r. o. bola založená k 14.10.2004. Hlavnými oblasťami pôsobenia boli v tom čase údržba, opravy, rekonštrukcie, montáž a revízie elektrických zariadení ako pracovné stroje, výrobné technológie, zdvíhacie zariadenia, vrátane silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií. Väčšinu výkonov sme realizovali pre firmu Remeslo strojal, s. r. o.

S rozvojom našej spoločnosti sme postupne rozširovali svoje pôsobenie do ďalších podnikateľských subjektov v priemyselnom areáli ZSNP, a. s., ako aj mimo neho v rámci Slovenska.