Núdzové osvetlenie a protipožiarna vzduchotechnika vám môžu zachrániť život

Zverejnené: 17.10.2022 | Aktualizované: 24.01.2024

Obrázok: 

Všetci ešte máme v živej pamäti obrovskú tragédiu, ktorá sa v júni stala v Handlovej. Pri požiari v 11-poschodovej bytovke vyhasli štyri životy. Paradoxne všetky obete prišli o život pri úniku po núdzovom schodisku, kde sa nadýchali splodín a stratili vedomie. Preto by bytové domy mali mať vytvorený funkčný systém núdzového osvetlenia a viacposchodové paneláky aj protipožiarnu vzduchotechniku. Pri krízovej situácii, ktorou môže byť napríklad požiar, je potrebné v krátkom čase evakuovať čo najväčší počet ľudí. Núdzové osvetlenie pomáha nájsť správnu únikovú cestu a fungujúca vzduchotechnika odvádza nebezpečné spaliny, ktoré sa zhromažďujú v priestoroch domu.

Spoločnosť ELMONT - ZH, spol. s r.o. zo Žiaru nad Hronom pomáha spoločenstvám vlastníkov bytov s inštaláciou, údržbou a revíziami núdzového osvetlenia v spoločných priestoroch domov, a taktiež s inštaláciou a údržbou protipožiarnej vzduchotechniky.

Konateľ spoločnosti ELMONT - ZH, Jakub Košta hovorí, že mnoho bytoviek má systém núdzového osvetlenia zanedbaný alebo úplne nefunkčný. „Umelé osvetlenie spoločných priestorov, ako sú chodby, schodiská či pivnice zabezpečuje obyvateľom komfort viditeľnosti. Avšak v čase krízy, napríklad požiaru sa prívod elektriny do domu poškodí alebo je vypnutý a vtedy musí nabehnúť systém núdzového osvetlenia, ktoré obyvateľom pomôže nájsť únikovú cestu.“


Jakub Košta, konateľ ELMONT - ZH, s.r.o.

 

ELMONT - ZH, vidí v bytovkách rezervy s núdzovým osvetlením

Núdzové osvetlenie by sa malo zapínať automaticky pri výpadku umelého osvetlenia, alebo na základe signálov z požiarnych a poplachových systémov. Zariadenie musí byť napájané z iného vedenia ako zo systému všeobecného osvetlenia, alebo je napájané z autonómnej batérie, ktorá je umiestnená v kryte svietidla. Znamená to, že aj v čase, keď dom ostane bez prívodu elektrickej energie, núdzový systém svieti. Normy vyžadujú, aby svetlá na únikových cestách napĺňali požiadavku funkčnosti najmenej jednu hodinu. V niektorých konkrétnych prípadoch sa môže čas predĺžiť.


Núdzové osvetlenie a protipožiarna vzduchotechnika môžu pri krízových situáciách zachrániť životy.

 

Podľa spoločnosti ELMONT - ZH, má väčšia časť bytových samospráv značné rezervy v systéme núdzového osvetlenia. „Dlhodobo vykonávame odborné skúšky a merania elektrických zariadení v spoločných priestoroch bytoviek, a preto vieme, že veľa objektov má nedostatočný počet núdzových svietidiel alebo sú a nesprávne rozmiestnené,“ vysvetľuje ďalej Jakub Košta. „Z pohľadu funkčnosti nie je často zabezpečená pravidelná kontrola batérií, žiaroviek, elektrických vedení a napájania. Nestačí vykonať kontrolu v termínoch pravidelných revízií elektrických zariadení, pretože životnosť batérií je obmedzená. Často však v priestoroch bytových domoch, kde v 70. a 80. rokoch 20.storočia boli pôvodne inštalované núdzové obvody a záložné zdroje, sú tieto zariadenia nefunkčné a zabudlo sa na ne. Lenže to sa v prípade požiaru, či inej krízovej situácie môže vypomstiť.“

Protipožiarna vzduchotechnika môže pomôcť prežiť požiar

Protipožiarna vzduchotechnika obytných výškových budov zabezpečuje prísun vzduchu a vetranie spoločných priestorov, najmä schodísk a prispieva tak k bezpečnému presunu osôb počas evakuácie po schodisku. Jakub Košta však hovorí, že väčšina bytoviek v Žiari nad Hronom tento systém neudržuje „Pri výstavbe panelákov sa protipožiarna vzduchotechnika inštalovala. Postupne sa situácia v bytovkách vyvinula tak, že zdanlivo nepotrebné a nepoužívané vzduchotechnické zariadenia boli odpojené a priestory sú využívané na iné účely. To je však veľké riziko, pretože tieto zariadenia môžu byť zásadným faktorom pri záchrane života obyvateľov bytového domu. Je možné, že ak by pri požiari v Handlovej fungovala vzduchotechnika na schodisku, unikajúci obyvatelia by prežili...“


Ilustračný príklad svietidla núdzového osvetlenia

 

ELMONT - ZH, ponúka bytovým spoločenstvám pomoc

Ak máte pochybnosti o funkčnosti a stave vášho núdzového osvetlenia, nemali by ste váhať a opýtať sa na to predsedu bytovej samosprávy. Ten sa môže skontaktovať so zástupcami spoločnosti ELMONT - ZH, ktorá posúdi úroveň vášho systému a v prípade potreby vám ho upraví tak, aby spĺňal všetky požiadavky noriem, ale hlavne bol v prípade krízovej situácie pripravený pomôcť obyvateľom bytového domu. To isté platí aj pri protipožiarnej vzduchotechnike.

„Malo by byť v záujme bytových spoločenstiev udržiavať resp. nainštalovať núdzové osvetlenie a protipožiarny vzduchotechnický systém, pretože ak dôjde k núdzovej situácií a tieto systémy nebudú fungovať, môže byť už neskoro. Inštalácia a prevádzka oboch systémov nestojí veľké náklady. A už vôbec sa nedá merať peniazmi niečo, čo vám dokáže zachrániť život,“ hovorí Jakub Košta.

V súčasnosti sú k dispozícii nové technické zariadenia, ktoré môžu zabezpečiť jednoduché a účelné riešenia pri ochrane zdravia a života. Dokonca nie sú vôbec energeticky náročné, ale predstavujú jednu z možností ako ušetriť náklady na spotrebovanú elektrickú energiu. Napríklad núdzové osvetlenie s funkciou auto test, úsporné svietidlá s LED diódami, alebo aj špeciálne núdzové svietidlá. Detaily vám poskytnú experti spoločnosti ELMONT – ZH.


Mnoho bytových samospráv nemá funkčné núdzové osvetlenie a protipožiarnu vzduchotechniku.

 

Kontaktné informácie:
ELMONT - ZH, spol. s r.o.
Jakub Košta
Telefón : 0907 365 238
E-mail : jakub.kosta@elmontzh.sk
www.elmontzh.sk

Máte aj vy záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes!

Kontaktuj nás